Vår profesjonelle coachpool 'Hopehav'

Velkommen til Hopehav. Vi ser frem til å samarbeide med deg!


Du lurer kanskje på navnet 'Hopehav'? Hopehav er et gammelt norsk ord som brukes for å gi uttrykk for noe en har i hop (eier i lag, eier sammen). Vi ønsker å blåse nytt liv i dette gode gamle norske ordet. Vi i Hopehav deler et felles menneskesyn om at når vi jobber i lag og virkelig ser hverandre, kan vi mennesker få til det utroligste. Vi jobber gjerne sammen med deg for å gjøre uungåelige endringer lystbetonte.


Hopehav består av konsulenter som alle har en ICF-akkreditert coachutdanning fra Erickson coaching. Med dette har vi det positive Ericksonske menneskesynet som felles grunnlag, også til glede for kundene våre. Coachene fra både vår student-coachpool og vår profesjonelle coachpool godtar å opprettholde etikken og standardene for atferd som er etablert av International Coaching Federation (ICF) - www.coachfederation.org/ethics. Det anbefales at kunden gjennomgår ICFs etiske retningslinjer og gjeldende standarder for atferd.


Våre profesjonelle coacher er alle ICF-sertifiserte på et av følgende kompetansenivåer:

  • ACC med eksamen på ACC nivå
  • ACC med eksamen på PCC nivå
  • PCC
  • MCC

 

Av våre referanser kan vi nevne at Erickson coachpool 'Hopehav' leverte på tidlig 2000-tallet ICF-coaching for toppledere og ledergrupper for 20-25 % av alle skoler i Oslo på vegne av Utdanningsetaten. Dette var en del av to 4-års konsernavtaler med Oslo kommune.

 

Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å kunne gi organisasjonen din et skreddersydd tilbud. Ta enkelt kontakt via skjemaet under! 

 
 
 
 

Adkomst til et nytt rike er ditt mål, så fatt mot i ditt bryst, til du har funnet et hopehav av kongelige, mørkt og lyst.

- Paul McEuen -