Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling


Kunder kommer til oss av forskjellige grunner som omstilling, endringsprosesser, kulturell utvikling, og er for det meste selskaper som ønsker å inkludere veiledning eller coaching som kompetanse for tillit og verdiskaping. Dette både innenfor deres lederstil og gjennom hele organisasjonen. Coaching har raskt blitt en nødvendig kjernekompetanse på arbeidsplassen. Alle våre coacher er ICF-sertifiserte og følger de faglige og etiske retningslinjene som kreves. Du kan lese om vår profesjonelle coachpool 'Hopehav' ved å klikke her.


Noen ganger er individuell coaching alene ikke nok for å endre organisasjoner. Follow The Client tilbyr forskjellige former for teamcoaching. Vi har alltid en forsamtale med ledelsen for å drøfte hvilken kombinasjon av våre tilbud som gir optimalt og raskest resultat.

Teamcoaching

Teamcoaching med Points of You®

xxx

xxx

Workshop Teamstyrker

Profesjonell coachpool 'Hopehav'