Styrkebasert coaching


Hvis du vil øke din bevisstgjøring av karakterstyrker er ICF-coaching kombinert med fokus på karakterstyrkene dine kanskje noe for deg. Før vi starter coaching, tar du din styrkeprofil som vi går gjennom og som er med videre på din coachingreise.

 

Du lærer det universelle språket av 24 VIA karakterstyrker som forener oss fordi vi alle har dem tilgjengelig. Karakterstyrker er ryggraden i positiv psykologi, vitenskapen om hvordan vi trives på beste måte i livet med dets opp- og nedturer. De er universelle positive egenskaper som sier noe om hvem vi er og hvilke verdier vi står for. Og om hvordan vi tenker, føler og handler, og det er nettopp her vi trenger en skift hvis vi vil endre noe, eller oppnå noe. Bevissthet rundt, og utvikling av karakterstyrker har bl.a. vist å ha positiv effekt på vårt engasjement, vår trivsel, våre prestasjoner og våre relasjoner.


Ta kontakt med oss for en demo eller coachingtime(r) og/eller få din styrkeprofil allerede nå.