Fotobasert coaching


Fotobasert Coaching utvider din tenkning for å se flere verdibaserte muligheter. Vi bruker forskjellige verktøy fra Points of You eller egne bilder som gir uventede men presise resultater. Dette skjerper din observasjon og persepsjon og dermed øker også engasjement og tilstedeværelse i tillegg til evnen å fokusere.


Ta kontakt med oss for en demo eller coachingtime(r).