Aktiviteter

Dag 1: 11.jan

Dag 2: 1. feb

Dag 3: 1. mar

kl. 14-17 CET

Gruppementoring 3 hjerne-feedback 9 timers Masterclass


(kurset holdes på engelsk hvis internasjonale deltakere har meldt seg på)


Hvordan utvikle din notatmetode til coachingsituasjoner? 3-hjerner notatmetoden tillater coach å knytte seg ekstra tett til det coachee sier, slik at samtaler flyter på høyt ICF coaching nivå

Spesielt for deg som forbereder deg til en ICF-sertifisering. Også for deg som vil bli en enda mer kraftfull leder, teamcoach og møteleder.

Vår online Masteclass er designet for å gi deg (leder, mentor, coach, konsulent, lærer, møteleder) ekstra verktøy og kunnskap for kraft og sikkerhet som trengs når det blir motstand i coachingsamtalene. Notatmetoden er basert på nevrovitenskap og støttet av 'FollowTheClient® | Navigator', et mentalt samtalekart på en side. Målet er å støtte coachee med å finne de perfekte spørsmålene for at coachee kan finne egne perfekte svar.

På bestilling

Mikrokurs MBSP for coacher
og (selv)ledere - kostnadsfritt

 

Nå kan du lade opp batteriene med en introduksjon til det universelle språket av 24 VIA karakterstyrker som er ryggraden i positiv psykologi - vitenskapen om hvordan vi trives best i livet med dets opp- og nedturer. Mindfulness- Based Strengths Practice (MBSP) gir en unik vinkel til å fremme eller gjenoppdage (arbeids)glede, oppnå mål, finne dypere mening og livsengasjement, dyrke positive relasjoner, og møte hverdagen med utfordringer og endringer på en god måte. Alle viktige temaer for (selv)ledelse, coaching og en coachende væremåte.

Ønsker du å virkelig treffe i din kommunikasjon som leder eller coach? 'Å være på bølgelengde' vil få en ny betydning.

På bestilling

Mindfulness-Based Strengths Practice (MBSP) 8 ukers program for coacher og (selv)ledere

 

Nå kan du trene din oppmerksomhetsmuskel og lære det universelle språket av 24 VIA karakterstyrker som er ryggraden i positiv psykologi - vitenskapen om hvordan vi trives best i livet med dets opp- og nedturer. 

MBSP gir en unik vinkel til å fremme eller gjenoppdage (arbeids)glede og mestringsfølelse, oppnå mål, finne dypere mening og livsengasjement og dyrke positive relasjoner. 

Du får en praktisk tilnærming for både å øke trivsel, og robusthet mot utfordringer og endringer. Du utvider verktøykassen din med mange innovative og forkningsbaserte øvelser.

Kurset gir også tips for hvordan du kan styrke din posisjon som coach eller leder med coachende væremåte.

ny dato kommer

Minikurs 3-hjerne Notatmetodikk for samtale- og møteledere - kostnadsfritt

 

Bli med 2 timers introduksjon med kort demo om en 3-hjerne notatmetode som bedre håndterer usikkerheten i coaching- og mentoring samtaler og ofte opplevd kaos i teammøter og teamcoaching. For deg som er en profesjonell 'samtaleleder' - konsulent, leder, lærer, mentor, coach, teamcoach - som vil skape et trygt rom for deltakerne. Se og erfar hvordan en møteleder slapper av mens samtalepartnerens viktigste nøkkelord noteres med den nye notat-metodikken basert på hjerneforsking.